Turistické mapy online a zadarmo

Internetový magazín HIKING.SK od 2. júla 2007 spúšťa webovú stránku http://www.turistickamapa.sk. Na stránke sú turistické mapy celého Slovenska v mierke 1 : 50 000. Ide o unikátny projekt tohto druhu na Slovensku. Mapový podklad poskytla spoločnosť SHOCart, s.r.o., priebehy turistických chodníkov pochádzajú z databázy HIKING.SK, ktorá je pravidelne aktualizovaná na základe podnetov čitateľov. Služba je bezplatná a je určená všetkým používateľom internetu.

Zdroj: HIKING.SKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Goog­le+ na ús­tu­pe. Vy­tra­tí sa z por­tá­lu YouTu­be a ďal­ších slu­žieb
Budúcnosť Google+ je nejasná. Začal Google s rozkladaním svojej sociálnej siete na samostatné časti alebo len plánuje niečo väčšie? čítať »
 
Poz­ri­te si pr­vé 360° vi­deo­rek­la­my na YouTu­be
Revolúcia zastihla najnovšie aj reklamu. Po tom, čo Google začal na YouTube podporovať prehrávanie 360-stupňových videí, veľké firmy ako Coca-Cola, Nike či Bud Light využili tento spôsob na svoju propagáciu. čítať »
 
Goog­le pritvr­dzu­je hru. Nearli­ne ulo­ží 100 mi­lió­nov GB dát na pol ro­ka za­dar­mo
Google po niekoľkých mesiacoch betatestovania oficiálne spustil novú lacnú cloudovú službu Nearline. Aby Google podnietil firmy využívajúce konkurenčné cloudové služby na prechod na Cloud Storage Nearline. čítať »
 
Goog­le už stra­til ner­vy a pris­pô­so­bil YouTu­be aj na ver­ti­kál­ne vi­deo
Niektorí používatelia smartfónov natáčajú videá telefónom otočeným vertikálne. Možno mnohí ani nevedia, že pri natáčaní nemusí byť v rovnakej polohe ako pri písaní SMS. čítať »
 
No­vé ma­py Slo­ven­ska. Sa­te­lit­né sním­ky nah­ra­di­li kva­lit­nej­šie le­tec­ké sním­ky
Portál Mapy.cz ponúka nový pohľad na Slovensko. Doterajšie satelitné snímky, ktoré neboli dostatočne detailné a navyše boli poznačené atmosférickým skreslením, vymenil server za letecké snímky, takzvané ortofoto. čítať »
 
Prog­ra­mo­va­nie by sa ma­lo pre­me­no­vať na „goog­le­nie na Stac­ko­verflow“. Nao­zaj?
Kde by ste hľadali inšpiráciu či riešenie úloh súvisiacich s programovaním? Ak vaša odpoveď znela, že na stránke Stackoverflow, nejde o nič nečakané. čítať »
 
Slo­ven­sko má dru­hý naj­slo­bod­nej­ší inter­net v kra­ji­nách V4
Slovensko sa spomedzi krajín Visegrádskej štvorky umiestnilo na druhom mieste v slobode internetu. čítať »
 
Fa­ce­book tes­tu­je vlas­tnú vir­tuál­nu asis­ten­tku. Mo­ney­pen­ny bu­de ov­lá­dať ľud­ský ope­rá­tor
Po inteligentných asistentkách Cortana či Siri by sa podľa všetkého mala objaviť ďalšia. Meno má po sekretárke z Jamesa Bonda, volá sa Moneypenny a prísť by s ňou mal samotný Facebook. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter