Turistické mapy online a zadarmo

Internetový magazín HIKING.SK od 2. júla 2007 spúšťa webovú stránku http://www.turistickamapa.sk. Na stránke sú turistické mapy celého Slovenska v mierke 1 : 50 000. Ide o unikátny projekt tohto druhu na Slovensku. Mapový podklad poskytla spoločnosť SHOCart, s.r.o., priebehy turistických chodníkov pochádzajú z databázy HIKING.SK, ktorá je pravidelne aktualizovaná na základe podnetov čitateľov. Služba je bezplatná a je určená všetkým používateľom internetu.

Zdroj: HIKING.SKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Že­lez­ni­ce spus­ti­li re­gis­trá­ciu na bez­plat­nú prep­ra­vu vla­kom aj cez inter­net
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. čítať »
 
No­vá so­ciál­na sieť Tsu vám bu­de za pou­ží­va­nie pla­tiť. Roz­dá až 90 % svo­jich príj­mov.
Nová sociálna sieť Tsu bola spustená pred niekoľkými týždňami hlavne vďaka finančnej podpore investičného fondu Sancus Capital Prive, ktorý do nej vložil 7 miliónov dolárov. čítať »
 
Inter­ne­to­vá pe­tí­cia pro­ti vla­kom za­dar­mo má 10 000 pod­pi­sov
Internetovú petíciu proti bezplatným vlakom pre študentov a dôchodcov podpísalo za 48 hodín už 10-tisíc ľudí. čítať »
 
No­vý Ka­len­dár od Goog­lu po­nú­ka in­te­li­gen­tné pre­po­je­nie s Gmai­lom
Google predstavil novú verziu svojej mobilnej aplikácie Kalendár, ktorá je teraz lepšie prepojená s Gmailom a funguje tak viac ako osobný asistent. čítať »
 
Te­nis­tky a ich tré­ne­ri bu­dú môcť cez pres­táv­ky vy­uží­vať mo­bil­né za­ria­de­nia na ana­lý­zu vý­ko­nu v zá­pa­se
Tréneri tenistiek budú môcť počas prestávok v zápasoch využívať asociáciou schválené mobilné zariadenia, na ktorých budú s hráčkami prechádzať dáta a analyzovať aktuálny výkon v reálnom čase. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter