Turistické mapy online a zadarmo

Internetový magazín HIKING.SK od 2. júla 2007 spúšťa webovú stránku http://www.turistickamapa.sk. Na stránke sú turistické mapy celého Slovenska v mierke 1 : 50 000. Ide o unikátny projekt tohto druhu na Slovensku. Mapový podklad poskytla spoločnosť SHOCart, s.r.o., priebehy turistických chodníkov pochádzajú z databázy HIKING.SK, ktorá je pravidelne aktualizovaná na základe podnetov čitateľov. Služba je bezplatná a je určená všetkým používateľom internetu.

Zdroj: HIKING.SKOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vý štan­dard súk­ro­mia na clou­de pod­ľa nor­my ISO
Tento rok v auguste prijala Medzinárodná organizácia pre normalizáciu novú normu ISO/IEC 27018:2014. čítať »
 
Šif­ro­va­nie v An­droi­de dra­ma­tic­ky spo­ma­ľu­je zá­pis i čí­ta­nie z inter­né­ho úlo­žis­ka
Jedna z noviniek Androidu 5.0 je ochrana dát uložených v zariadení šifrovaním, ktoré je predvolene zapnuté. čítať »
 
10 naj­žia­da­nej­ších IT zruč­nos­tí na rok 2015
Firmy vidia príležitosti na trhu, a tak začínajú spúšťať nové IT projekty. To, že IT špecialisti nemajú o prácu núdzu, platilo azda v každej dobe, najmä tí skúsení. čítať »
 
Goog­le tes­tu­je rie­še­nie à la Pia­no. No­vá služ­ba od­strá­ni rek­la­mu, pla­tiť sa bu­de za ob­sah.
Ľudia nie sú zvyknutí platiť za informácie, ktoré si môžu prečítať na internete zadarmo. Preto tvorcovia webových stránok zobrazujú na svojich portáloch reklamu. čítať »
 
Že­lez­ni­ce spus­ti­li re­gis­trá­ciu na bez­plat­nú prep­ra­vu vla­kom aj cez inter­net
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustila internetovú registráciu pre bezplatné cestovanie vlakom. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter