Je Lietajúci muž naozaj podvod?

Začiatkom týždňa sa na internete objavilo video zachytávajúce lietajúceho muža. Video má na YouTube viac ako 2,5 milióna zhliadnutí, ide však pravdepodobne o podvod.

lietajucimuz_223.jpg

Celý projekt je zachytený na stránkach humanbirdwings.net a Jarno Smeets, človek stojaci za ním, má podľa svojho profilu LinkedIn na tento vynález vhodné pracovné skúsenosti aj vzdelanie. Ako však zistil web Wired, ide o podvrh. Smeets mal podľa dostupných údajov pracovať v spoločnosti Pailton Steering Systems, nikto zo zástupcov spoločnosti to však nedokázal potvrdiť.

Wired takisto pripravil pomerne detailný fyzikálny rozbor celého videa, ktoré nájdete priložené k článku. Rozbor dokazuje, že údajný Jarno Smeets vie šikovne narábať s efektmi pri editácii videa - použitý je aj efekt navodzujúci trasenie kamery pri natáčaní. Analýza videa odhalila aj približnú rýchlosť letu 4 - 5 m/s a nezrovnalosti v trajektórii pohybu pri „vzlietaní" a samotnom lete. Takisto výkon potrebný na vzlet je približne 2000 W, ktorý musí daná osoba vykonať za 0,6 sekundy. Nejde o nadľudský výkon, je to však pomerne výrazná záťaž na človeka.

Vráťme sa ešte k spomenutej rýchlosti. V prípade rogala je potrebná rýchlosť niekde na úrovni 25 - 30 km/h, aby letec nespadol. Z videa sa dá odhadnúť, že horizontálna rýchlosť letu je 4 - 5 m/s, čo je asi 15 - 18 km/h, pričom letec musí ešte mávať krídlami. Je teda otázne, či by daná rýchlosť reálne stačila na udržanie sa vo vzduchu. Posúďte sami

Video:


Zdroj: wired.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Yahoo če­lí v USA hro­mad­nej ža­lo­be pre sle­do­va­nie emai­lov
Americká internetová spoločnosť Yahoo musí v USA musí čeliť hromadnej žalobe pre nezákonný prístup k obsahu emailov a využívanie získaných informácií na podporu reklamných príjmov. čítať »
 
Dy­na­mic­ký QR kód. Dis­tri­bú­cia zľa­vo­vých ku­pó­nov a re­zer­vá­cia lís­tkov cez vi­deo
Japonská spoločnosť Fujitsu vyvinula senzory, ktorých schopnosti uvítajú nielen veľké korporácie, ale aj bežní používatelia. čítať »
 
No­vá fun­kcia v Goog­le Maps in­for­mu­je aj o dop­rav­ných zá­pchach vop­red
S blížiacim sa letom narastá vyťaženie dopravných komunikácií po celom svete. Preto sa Google rozhodol zaradiť do svojich máp novú funkciu. čítať »
 
VI­DEO: Slo­ven­skí štu­den­ti si ro­bia zá­ba­vu z hollywood­skych hr­di­nov
Mladí študenti z Košíc sa rozhodli so svojím krátkym videom vystreliť zo všetkých notoricky známych príbehov akčných hrdinov. čítať »
 
No­vin­ky v Out­look.com: No­vé roz­hra­nie a zá­pla­va no­vých fun­kcií
Microsoft oznámil významnú aktualizáciu služby Outlook.com, ktorá prináša množstvo nových funkcií a prepracované používateľské rozhranie. čítať »
 
Pr­vý pre­nos­ný cloud. Hud­bu, fo­tog­ra­fie či fil­my mô­že­te no­siť už aj na zá­päs­tí či na kr­ku
Už viac nemusíte mať pripojenie na internet, aby ste sa dostali k svojim dátam. Na stránke IndieGoGo sa objavilo zariadenie ReVault. čítať »
 
Webo­vá Pi­ca­sa má nás­tup­cu. Ne­bu­de spa­dať pod Goog­le+
Google plánuje už čoskoro spustiť novú fotoslužbu, ktorá umožní jej používateľom upravovať, ukladať a zdieľať fotografie na internete. čítať »
 
Fa­ce­book sa me­ní na no­vi­no­vý stá­nok. No­vá fun­kcia umož­ní 10x rých­lej­šie na­čí­ta­nie člán­kov
Facebook ohlásil novú funkciu, ktorá výrazne urýchľuje načítanie novinových článkov tým, že sú hostované na serveroch spoločnosti. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter