Displej iPadu pod mikroskopom

Najväčším ťahákom najnovšieho iPadu je nepochybne jeho displej s rozlíšením 2048 × 1536 pixelov. Pri pohľade voľným okom na takýto hustý 9,7-palcový displej si len ťažko môže človek všimnúť jednotlivé pixely, nieto si ich ešte aj detailne prezrieť. Práve preto to Lukas Mathis, ktorý píše blog IgnoreTheCode.net, skúsil pomocou mikroskopu. Kvalita obrázkov síce nie je najlepšia, keďže ide o lacný mikroskop, ale na porovnanie jednotlivých rozdielov v displejoch rôznych zariadení postačuje. Všetky obrázky sú mikroskopom zväčšené približne 80-krát.

iPad2.jpg

iPad3.jpg

Takto vyzerá napríklad displej najnovšieho smartfónu od Apple iPhone 4S, ktorý má veľkosť 3,5 palca a rozlíšenie 960 x 640 pixelov. Hustota pixelov je teda ešte vyššia ako v prípade najnovšieho iPadu.

iPhone4S.jpg

Na blogu si možno pozrieť zväčšené displeje mnohých ďalších zariadení - Google Nexus One, Kindle Fire či Nintendo 3DS.

Zdroj: mashable.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Re­vo­lú­cia vo vŕta­ní do ze­me. Strie­ľa­jú­ce ba­ra­nid­lo sa dos­ta­ne do 5 km až 10× rých­lej­šie
Letecký inžinier Mark Russel zo spoločnosti HyperSciences si nechal patentovať nový spôsob vŕtania, ktorý možno využiť pri získavaní geotermálnej energie. čítať »
 
Mla­dý Slo­vák vy­tvo­ril pre Mic­ro­soft mo­bil­ný 3D ske­ner, vraj naj­lep­ší
Nová univerzálna mobilná aplikácia od Microsoftu, známa pod názvom MobileFusion, dokáže v reálnom čase vytvoriť 3D model snímaného objektu len za pomoci fotoaparátu v smartfóne. čítať »
 
So­ny bu­de mať vlas­tné dro­ny lie­ta­jú­ce rých­los­ťou až 170 km/h, s nos­nos­ťou 10 kg a do­le­tom 2 ho­dín
Na konci júla spoločnosť Sony Mobile ohlásila spoluprácu s japonskou firmou ZMP. Spoločne založili podnik s názvom Aerosense, ktorého úlohou bolo vyvinúť nové komerčné drony. čítať »
 
Z Lon­dý­na do Syd­ney za 90 mi­nút? Hyper­so­nic­kým lie­tad­lom to bu­de v ro­ku 2035 mož­né
Túžili ste navštíviť Sydney, len vás zakaždým odradila dlhá cesta? A čo keby vám niekto povedal, že sa to dá zvládnuť za hodinu a pol? čítať »
 
V ro­ku 2020 prep­lá­va At­lan­ti­kom pr­vá auto­nóm­na loď na so­lár­ny po­hon
Po samoriadiacich automobiloch prišli na rad autonómne lode. O päť rokov by malo preplávať Atlantickým oceánom prvé autonómne plavidlo bez posádky Mayflower, označované aj skratkou MARS (Mayflower Autonomous Research Ship). čítať »
 
No­vý iden­ti­fi­kač­ný sys­tém pre dro­ny by pou­ží­val bli­ka­jú­ce LED ako poz­ná­va­cie znač­ky
Skutočnosť, že drony sú bezpilotné lietadlá, ešte neznamená, že by sa nemali dať identifikovať. Vedci z Kalifornskej univerzity v Berkeley navrhli pre ne poznávacie značky v podobe blikajúcich LED svetiel. čítať »
 
Inter­net do všet­kých kú­tov sve­ta? Ma­lo by sta­čiť 4600 mik­ro­sa­te­li­tov ko­mu­ni­ku­jú­cich na 100 GHz
Samsung sa chce pridať k úsiliu Googlu a Facebooku dostať internet aj do najodľahlejších miest našej planéty. Šéf výskumu a vývoja Farooq Khan nedávno vysvetlil, že na to, aby bolo internetové pripojenie dostupné aj v najvzdialenejších kútoch sveta. čítať »
 
Špe­ciál­ne roz­hra­nie umož­ňu­je my­šlien­ka­mi ov­lá­dať po­hy­by ro­bo­tic­ké­ho exos­ke­le­tu
Kórejsko-nemecký tím vedcov vyvinul rozhranie, ktoré dokáže rozoznávať signály ľudského mozgu a následne ich prekladať do pokynov zrozumiteľných pre zariadenie ovládajúce robotický exoskelet dolných končatín. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter