Displej iPadu pod mikroskopom

Najväčším ťahákom najnovšieho iPadu je nepochybne jeho displej s rozlíšením 2048 × 1536 pixelov. Pri pohľade voľným okom na takýto hustý 9,7-palcový displej si len ťažko môže človek všimnúť jednotlivé pixely, nieto si ich ešte aj detailne prezrieť. Práve preto to Lukas Mathis, ktorý píše blog IgnoreTheCode.net, skúsil pomocou mikroskopu. Kvalita obrázkov síce nie je najlepšia, keďže ide o lacný mikroskop, ale na porovnanie jednotlivých rozdielov v displejoch rôznych zariadení postačuje. Všetky obrázky sú mikroskopom zväčšené približne 80-krát.

iPad2.jpg

iPad3.jpg

Takto vyzerá napríklad displej najnovšieho smartfónu od Apple iPhone 4S, ktorý má veľkosť 3,5 palca a rozlíšenie 960 x 640 pixelov. Hustota pixelov je teda ešte vyššia ako v prípade najnovšieho iPadu.

iPhone4S.jpg

Na blogu si možno pozrieť zväčšené displeje mnohých ďalších zariadení - Google Nexus One, Kindle Fire či Nintendo 3DS.

Zdroj: mashable.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Elek­tro­mag­ne­tic­ká stre­la. Sta­čí je­den pre­let a všet­ky po­čí­ta­če v bu­do­ve sú od­pí­sa­né
Prednedávnom sme vás informovali o projekte CHAMP (Counter-electronics High-powered Microwave Advanced Missile), na ktorom pracuje Boeing v spolupráci s US Air Force. čítať »
 
Ako vy­strih­nu­té z Mi­no­ri­ty Re­port: Ske­no­va­nie dú­hov­ky na vzdia­le­nosť 12 m
Biometrické technológie sú na vzostupe. Elektronické zaznamenávanie individuálnych fyzických atribútov, ako sú odtlačky prstov či vzory dúhovky. čítať »
 
Ho­log­ra­my v Rus­ku chrá­nia par­ko­va­cie mies­ta pre ľu­dí so zdra­vot­ným pos­tih­nu­tím
Čo by ste urobili vy, keby ste prišli na plné parkovisko a jediné prázdne miesto, ktoré by ste našli, by bolo určené pre osoby so zdravotným postihnutím? čítať »
 
V ČR sa za­čí­na pi­lot­ná pre­vádz­ka bez­drô­to­vej sie­te pre inter­net ve­cí
T-Mobile a Blue Cell Networks v spolupráci so spoločnosťou SIGFOX začínajú v Českej republike pilotnú prevádzku bezdrôtovej siete určenej pre internet vecí. čítať »
 
Pred­sta­ví App­le 3D tla­čia­reň?
Analytik Terry Wohlers na konferencii RAPID 3D Printing Conference and Expo, uviedol, že podľa jeho názoru do biznisu s 3D tlačou čoskoro vstúpi aj Apple. čítať »
 
App­le má pa­tent na 3D mul­ti­dis­plej na sle­do­va­nie ob­ra­zu via­ce­rý­mi pou­ží­va­teľ­mi na­raz
Apple prišiel s novou technológiou, ktorá používateľom umožní vidieť 3D objekty bez nutnosti nasadenia okuliarov. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o nové tablety Apple iPad. čítať »
 
UniC­re­dit Bank spúš­ťa prih­la­so­va­nie do mo­bil­né­ho ban­kov­níc­tva po­mo­cou od­tlač­ku prs­ta
UniCredit Bank pre svojich klientov pripravil novinku. Vďaka využitiu najnovších funkcií inteligentných telefónov sa budú môcť do mobilných aplikácií Smart Banking a Smart kľúč prihlásiť jednoduchým odtlačkom prsta. čítať »
 
Smar­tfó­ny do­ká­žu zis­tiť ra­ko­vi­nu na oku a za­chrá­niť tak ži­vo­ty de­tí
Mobilné telefóny neuľahčujú iba komunikáciu medzi ľuďmi. Osvedčili sa aj v lekárskej sfére. Aj keď to bude znieť bizarne, moderné smartfóny skutočne môžu zachrániť ľudský život. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter