Displej iPadu pod mikroskopom

Najväčším ťahákom najnovšieho iPadu je nepochybne jeho displej s rozlíšením 2048 × 1536 pixelov. Pri pohľade voľným okom na takýto hustý 9,7-palcový displej si len ťažko môže človek všimnúť jednotlivé pixely, nieto si ich ešte aj detailne prezrieť. Práve preto to Lukas Mathis, ktorý píše blog IgnoreTheCode.net, skúsil pomocou mikroskopu. Kvalita obrázkov síce nie je najlepšia, keďže ide o lacný mikroskop, ale na porovnanie jednotlivých rozdielov v displejoch rôznych zariadení postačuje. Všetky obrázky sú mikroskopom zväčšené približne 80-krát.

iPad2.jpg

iPad3.jpg

Takto vyzerá napríklad displej najnovšieho smartfónu od Apple iPhone 4S, ktorý má veľkosť 3,5 palca a rozlíšenie 960 x 640 pixelov. Hustota pixelov je teda ešte vyššia ako v prípade najnovšieho iPadu.

iPhone4S.jpg

Na blogu si možno pozrieť zväčšené displeje mnohých ďalších zariadení - Google Nexus One, Kindle Fire či Nintendo 3DS.

Zdroj: mashable.com

Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Tí­ne­dže­ri zho­to­vi­li re­vo­luč­nú kľuč­ku na dve­re s auto­ma­tic­ky anti­bak­te­riál­ny­mi účin­ka­mi
Pri chytaní špinavých kľučiek napríklad na verejných toaletách prichádzame do styku s miliardami baktérií. Vyhnúť sa tomu môže pomôcť vynález dvoch hongkonských tínedžerov. čítať »
 
Kom­bi­ná­cia vr­tuľ­ní­ka, lie­tad­la, vzná­šad­la a vzdu­cho­lo­de. Hyb­rid­ný stroj za­ují­ma ar­má­du
O tri roky by sa mala na oblohe objaviť prvá futuristicky vyzerajúca vzducholoď z dielne Ruskej federácie. Zahŕňať by mala to najvydarenejšie z technológií, ktoré na svoje bezchybné fungovanie využívajú nielen vzducholode. čítať »
 
No­vý ves­mír­ny su­per­fo­toa­pa­rát po­mô­že ob­jas­niť zrý­chľo­va­nie roz­pí­na­nia ves­mí­ru
Vieme, že vesmír sa rozpína zrýchľujúcim sa tempom, no je stále záhadou, čo tento rast spôsobuje. Asi najpravdepodobnejšie vysvetlenie je pôsobenie zvláštnej sily, nazývanej aj „temná energia". čítať »
 
Fem­to­se­kun­do­vý la­ser vy­tvo­rí vo vzdu­chu plaz­mo­vé ob­ráz­ky. Mož­no sa ich dot­knúť
Autori sci-fi nám už dávno sľúbili trojrozmerné obrazy plávajúce v priestore. Videli sme už holografické technológie, tie sú však založené na optických trikoch. čítať »
 
Vi­deo: IKEA pred­sta­vi­la pr­vý bun­gee jum­ping bez la­na
Netradičným spôsobom sa rozhodla švédska spoločnosť IKEA spropagovať novú kolekciu bezdrôtových nabíjačiek pre mobilné telefóny. čítať »
 
V Du­ba­ji vy­ras­tie pr­vá 3D tla­če­ná kan­ce­lár­ska bu­do­va
Doteraz sme mohli počuť o niekoľkých úspešných pokusoch o trojrozmerné vytlačenie budov, mostov či automobilov. čítať »
 
So­lár­ne lie­tad­lo pre­ko­na­lo ďal­ší re­kord
Švajčiarsky pilot André Borschberg prekonal s lietadlom na solárny pohon Solar Impulse 2 rekord pre najdlhšie trvajúci sólový let bez dotankovania. čítať »
 
Ro­bo­tic­ký mu­rár Ha­drián s vý­ko­nom ti­síc te­hiel za ho­di­nu pos­ta­ví dom za dva dni
Zručnosť robotov sa ustavične zdokonaľuje. To môže mať v budúcnosti za následok úplné prevzatie ľudskej zodpovednosti v rámci istých pracovných pozícií robotmi. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter