Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej.

CES: Magic Jack vytvorí vašu domácu sieť GSM. Proti vôli mobilných operátorov...

magicJack_20USB.jpg Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej. Tretiu skupinu, skupinu kontroverzných, otvára napríklad Magic Jack, malý domáci vysielač GSM, ktorý vám umožní lacnejšie alebo kvalitnejšie telefonovať z mobilného telefónu.

Zariadenie s veľkosťou väčšej zápalkovej škatuľky sa pripája k PC so širokopásmovým pripojením prostredníctvom portu USB. Po zapojení sa Magic Jack správa ako miniatúrny domáci vysielač GSM, ku ktorému sa dokáže pripojiť mobilný telefón. Po spárovaní mobilného telefónu a zariadenia Magic Jack môžete uskutočňovať telefóne hovory prostredníctvom internetu, ktoré sú lacnejšie ako tie uskutočňované priamo z mobilu.

Zariadenie Magic Jack nie je Američanom neznáme – v súčasnosti sa v USA masívne propaguje jeho verzia pre pevné linky. Verzia, ktorá sa objavila na CES, určená pre mobilné telefóny, by sa na trh mala dostať ešte v prvej polovici tohto roka a mala by stáť 40 amerických dolárov (vrátane ročného bezplatného telefonovania do USA a Kanady zadarmo). Výhody zariadenia sú nesporné – okrem cenovej úspory je to aj zlepšenie mobilného signálu vnútri budovy, navyše sľubuje aj prakticky nulové výpadky hovorov. Práve výpadky (takzvané drops) predstavujú oveľa častejší problém amerických mobilných sietí ako v Európe.

magicjack.jpg

magicJack pre mobilnú sieť vo veľkostnom porovnaní s jeho vynálezcom

Je takmer isté, že takéto zariadenie sa nebude páčiť prevádzkovateľom mobilných sietí, ktorých oberie o časť ziskov. Kameňom úrazu však pravdepodobne bude spor o licenčné pásmo, v ktorom Magic Jack funguje – za pásmo, v ktorom funguje GSM, zaplatili operátori miliardové sumy za práva na využívanie bezdrôtového pásma, ktoré využíva aj zariadenie Magic Jack. Naopak, výrobca zariadenia Dan Borislow sa bráni, že zariadenie je legálne, keďže licencie na frekvencie sa nevzťahujú na priestor domácností.

Nápad podobný Magic Jacku mali samotní americkí mobilní operátori, ktorí predávajú zariadenia zjednodušene nazvané „femtocells“. Ide o zariadenia fungujúce na podobnom princípe ako Magic Jack. Miniaturizované interiérové vysielače zlepšujú príjem vnútri budov a smerujú hovory po širokopásmovej internetovej linke, čím odľahčujú už i tak preťažené exteriérové vysielače.

Zdroj:
Digital Trends
magicJackOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Pre­da­né! Deutsche Te­le­kom zís­ka zvyš­ný po­diel v ST za 900 mil. eur
Nemecký telekomunikačný operátor Deutsche Telekom ovládne 100 % v spoločnosti Slovak Telekom, a. s. (ST). čítať »
 
Te­le­kom ako pr­vý ope­rá­tor na Slo­ven­sku pri­ná­ša hla­so­vú bio­me­triu
Zákazníci Telekomu budú môcť od 20. mája 2015 využívať novú bezplatnú službu Hlasová biometria. čítať »
 
Pre­daj Slo­vak Te­le­ko­mu mô­že byť pod­ľa Mo­rav­čí­ka ne­vý­hod­ný
Predaj Slovak Telekomu vládou Smeru môže byť podľa podpredsedu KDH Miloša Moravčíka pre Slovákov nevýhodný. čítať »
 
Pria­my pre­daj ak­cií Slo­vak Te­le­ko­mu je pod­ľa FNM ro­zum­né rie­še­nie
Priamy predaj zvyšných akcií Slovak Telekomu je rozumné a hospodárne riešenie, pretože štát chce predať čo najlepšie. čítať »
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la v mar­ci 122,57 %
Penetrácia mobilných služieb dosiahla v prvých troch mesiacoch tohto roka 122,57 %, čím sa oproti prvému štvrťroku 2014 zvýšila o 2,79 percentuálneho bodu. čítať »
 
Antik spus­til vý­ro­bu in­te­li­gen­tných me­ra­čov elek­tri­ny pre do­mác­nos­ti
Sériovú výrobu inteligentných meračov energií spustila slovenská spoločnosť. Po bezdrôtovom spojení s TV set-top boxom zobrazujú spotrebu elektriny, teploty, vlhkosti a intenzitu osvetlenia priamo na obrazovke. čítať »
 
Deutsche Te­le­kom údaj­ne po­nú­ka za ak­cie ST 900 mil. eur
Deutsche Telekom ponúka slovenskej vláde 900 mil. eur za zvyšný podiel akcií v Slovak Telekome (ST). čítať »
 
SLSP vrá­ti pe­nia­ze klien­tom, kto­rí chce­li kú­piť ak­cie Slo­vak Te­le­ko­mu
Klienti, ktorí si zadali objednávku na nákup akcií spoločnosti Slovak Telekom v pobočkách Slovenskej sporiteľne, dostanú peniaze späť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter