Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej.

CES: Magic Jack vytvorí vašu domácu sieť GSM. Proti vôli mobilných operátorov...

magicJack_20USB.jpg Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej. Tretiu skupinu, skupinu kontroverzných, otvára napríklad Magic Jack, malý domáci vysielač GSM, ktorý vám umožní lacnejšie alebo kvalitnejšie telefonovať z mobilného telefónu.

Zariadenie s veľkosťou väčšej zápalkovej škatuľky sa pripája k PC so širokopásmovým pripojením prostredníctvom portu USB. Po zapojení sa Magic Jack správa ako miniatúrny domáci vysielač GSM, ku ktorému sa dokáže pripojiť mobilný telefón. Po spárovaní mobilného telefónu a zariadenia Magic Jack môžete uskutočňovať telefóne hovory prostredníctvom internetu, ktoré sú lacnejšie ako tie uskutočňované priamo z mobilu.

Zariadenie Magic Jack nie je Američanom neznáme – v súčasnosti sa v USA masívne propaguje jeho verzia pre pevné linky. Verzia, ktorá sa objavila na CES, určená pre mobilné telefóny, by sa na trh mala dostať ešte v prvej polovici tohto roka a mala by stáť 40 amerických dolárov (vrátane ročného bezplatného telefonovania do USA a Kanady zadarmo). Výhody zariadenia sú nesporné – okrem cenovej úspory je to aj zlepšenie mobilného signálu vnútri budovy, navyše sľubuje aj prakticky nulové výpadky hovorov. Práve výpadky (takzvané drops) predstavujú oveľa častejší problém amerických mobilných sietí ako v Európe.

magicjack.jpg

magicJack pre mobilnú sieť vo veľkostnom porovnaní s jeho vynálezcom

Je takmer isté, že takéto zariadenie sa nebude páčiť prevádzkovateľom mobilných sietí, ktorých oberie o časť ziskov. Kameňom úrazu však pravdepodobne bude spor o licenčné pásmo, v ktorom Magic Jack funguje – za pásmo, v ktorom funguje GSM, zaplatili operátori miliardové sumy za práva na využívanie bezdrôtového pásma, ktoré využíva aj zariadenie Magic Jack. Naopak, výrobca zariadenia Dan Borislow sa bráni, že zariadenie je legálne, keďže licencie na frekvencie sa nevzťahujú na priestor domácností.

Nápad podobný Magic Jacku mali samotní americkí mobilní operátori, ktorí predávajú zariadenia zjednodušene nazvané „femtocells“. Ide o zariadenia fungujúce na podobnom princípe ako Magic Jack. Miniaturizované interiérové vysielače zlepšujú príjem vnútri budov a smerujú hovory po širokopásmovej internetovej linke, čím odľahčujú už i tak preťažené exteriérové vysielače.

Zdroj:
Digital Trends
magicJackOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Te­le­kom už umož­ňu­je na­ku­po­vať na kre­dit ale­bo pau­šál aj ap­ky a iný to­var
Telekom rozširuje službu T-platba, ktorá predstavuje rýchly a bezpečný spôsob, ako uhrádzať digitálny obsah. čítať »
 
RÚ tes­tu­je ná­rod­ný roa­ming, skú­ma pot­re­bu re­gu­lá­cie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) posudzuje, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia do budúcna (ex ante). čítať »
 
Blí­ži sa ko­niec SIM ka­riet. Bu­dú­ce te­le­fó­ny bu­dú pou­ží­vať či­py e-SIM
Budúce smartfóny vraj nebudú potrebovať fyzické SIM karty. Podľa správy uverejnenej vo Financial Times Apple a Samsung vedú „pokročilé" rozhovory s najvýznamnejšími telekomunikačnými operátormi. čítať »
 
Poz­ná­me ví­ťa­za sú­ťa­že vý­vo­já­rov. Kam­paň za 30 000 € vy­hral star­tup Pro­fi­tUp
Telekom vyhlásil víťaza druhého ročníka súťaže Sieň slávy biznisu, medzinárodnej súťaže pre inovatívnych vývojárov prebiehajúcej v Českej republike, Rakúsku, Chorvátsku, Nemecku, Grécku, Macedónsku, Rumunsku a na Slovensku. čítať »
 
Oran­ge: 4G sieť dos­tup­ná pre viac ako 57 % po­pu­lá­cie SR
V rámci rozširovania svojej 4G siete pokryl Orange opäť ďalšie lokality. 4G sieť Orangeu je tak dnes dostupná pre obyvateľov v 105 mestách a 159 obciach, teda pre 57,2 % populácie SR. čítať »
 
Roa­min­go­vé pop­lat­ky v EÚ ma­jú skon­čiť v jú­ni 2017
Európska únia (EÚ) v utorok dosiahla predbežnú dohodu o zrušení mobilných roamingových poplatkov. čítať »
 
Oran­ge: Zá­kaz­ní­ci už mô­žu vy­uží­vať LTE aj v roa­min­gu
Zákazníci Orangeu si ako prví môžu užívať výhody ultrarýchleho mobilného internetu v sieti LTE aj za hranicami Slovenska. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom tes­to­val v Bra­tis­la­ve 4G sieť s rých­los­ťou až do 375 Mb/s
Po minuloročnej úspešnej skúške siete LTE s rýchlosťou až 300 Mb/s (v septembri 2014) zrealizoval Slovak Telekom ďalší úspešný test v tejto sieti. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter