Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej.

CES: Magic Jack vytvorí vašu domácu sieť GSM. Proti vôli mobilných operátorov...

magicJack_20USB.jpg Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej. Tretiu skupinu, skupinu kontroverzných, otvára napríklad Magic Jack, malý domáci vysielač GSM, ktorý vám umožní lacnejšie alebo kvalitnejšie telefonovať z mobilného telefónu.

Zariadenie s veľkosťou väčšej zápalkovej škatuľky sa pripája k PC so širokopásmovým pripojením prostredníctvom portu USB. Po zapojení sa Magic Jack správa ako miniatúrny domáci vysielač GSM, ku ktorému sa dokáže pripojiť mobilný telefón. Po spárovaní mobilného telefónu a zariadenia Magic Jack môžete uskutočňovať telefóne hovory prostredníctvom internetu, ktoré sú lacnejšie ako tie uskutočňované priamo z mobilu.

Zariadenie Magic Jack nie je Američanom neznáme – v súčasnosti sa v USA masívne propaguje jeho verzia pre pevné linky. Verzia, ktorá sa objavila na CES, určená pre mobilné telefóny, by sa na trh mala dostať ešte v prvej polovici tohto roka a mala by stáť 40 amerických dolárov (vrátane ročného bezplatného telefonovania do USA a Kanady zadarmo). Výhody zariadenia sú nesporné – okrem cenovej úspory je to aj zlepšenie mobilného signálu vnútri budovy, navyše sľubuje aj prakticky nulové výpadky hovorov. Práve výpadky (takzvané drops) predstavujú oveľa častejší problém amerických mobilných sietí ako v Európe.

magicjack.jpg

magicJack pre mobilnú sieť vo veľkostnom porovnaní s jeho vynálezcom

Je takmer isté, že takéto zariadenie sa nebude páčiť prevádzkovateľom mobilných sietí, ktorých oberie o časť ziskov. Kameňom úrazu však pravdepodobne bude spor o licenčné pásmo, v ktorom Magic Jack funguje – za pásmo, v ktorom funguje GSM, zaplatili operátori miliardové sumy za práva na využívanie bezdrôtového pásma, ktoré využíva aj zariadenie Magic Jack. Naopak, výrobca zariadenia Dan Borislow sa bráni, že zariadenie je legálne, keďže licencie na frekvencie sa nevzťahujú na priestor domácností.

Nápad podobný Magic Jacku mali samotní americkí mobilní operátori, ktorí predávajú zariadenia zjednodušene nazvané „femtocells“. Ide o zariadenia fungujúce na podobnom princípe ako Magic Jack. Miniaturizované interiérové vysielače zlepšujú príjem vnútri budov a smerujú hovory po širokopásmovej internetovej linke, čím odľahčujú už i tak preťažené exteriérové vysielače.

Zdroj:
Digital Trends
magicJackOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Prís­tup ope­rá­to­rov k pok­rý­va­niu di­aľ­nic je pod­ľa RÚ vlaž­ný
K pokrytiu problematických úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií signálom mobilných prístupových sietí sa operátori podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) stavajú vlažne. čítať »
 
Slo­vá­ci sa naj­viac pri­pá­ja­li na inter­net cez Slo­vak Te­le­kom
Najväčším poskytovateľom pevného širokopásmového internetu na Slovensku bola ku koncu minulého roka spoločnosť Slovak Telekom, a. s. Vyplýva to z údajov, ktoré telekomunikační operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ). čítať »
 
Vi­deo: Stra­té­gia Oran­ge pri bu­do­va­ní 4G sie­tí
Rozhovor s Ivanom Golianom, riaditeľom úseku informačných systémov a sietí a zástupcom generálneho riaditeľa Orange Slovensko o budovaní ich 4G siete, stratégii, cieľoch a plánoch Orange v tejto oblasti. čítať »
 
Pries­kum: Naj­rý­chlej­šiu 3G aj 4G sieť na Slo­ven­sku má Oran­ge
Potvrdil to nezávislý inštitút P3 Communication z Nemecka, ktorý pravidelne uskutočňuje merania mobilných sietí v Európe. čítať »
 
Pe­net­rá­cia mo­bil­ných SIM ka­riet do­siah­la v jú­ni 122,79 %
Penetrácia mobilných služieb dosiahla v druhom kvartáli tohto roka 122,79 %, v medziročnom porovnaní sa tak zvýšila o 2,83 percentuálneho bodu. čítať »
 
Slo­vá­ci naj­čas­tej­šie v prí­pa­de príj­mu TV vy­sie­la­nia pla­tia za sa­te­lit
Najviac využívaným plateným spôsobom príjmu televízneho a rozhlasového vysielania je satelit. čítať »
 
Te­le­kom už umož­ňu­je na­ku­po­vať na kre­dit ale­bo pau­šál aj ap­ky a iný to­var
Telekom rozširuje službu T-platba, ktorá predstavuje rýchly a bezpečný spôsob, ako uhrádzať digitálny obsah. čítať »
 
RÚ tes­tu­je ná­rod­ný roa­ming, skú­ma pot­re­bu re­gu­lá­cie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) posudzuje, či na veľkoobchodnom trhu národného roamingu je potrebná regulácia do budúcna (ex ante). čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter