Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej.

CES: Magic Jack vytvorí vašu domácu sieť GSM. Proti vôli mobilných operátorov...

magicJack_20USB.jpg Na CES toho bolo na pozeranie veľa – niektoré technologické novinky boli zaujímavejšie, niektoré menej. Tretiu skupinu, skupinu kontroverzných, otvára napríklad Magic Jack, malý domáci vysielač GSM, ktorý vám umožní lacnejšie alebo kvalitnejšie telefonovať z mobilného telefónu.

Zariadenie s veľkosťou väčšej zápalkovej škatuľky sa pripája k PC so širokopásmovým pripojením prostredníctvom portu USB. Po zapojení sa Magic Jack správa ako miniatúrny domáci vysielač GSM, ku ktorému sa dokáže pripojiť mobilný telefón. Po spárovaní mobilného telefónu a zariadenia Magic Jack môžete uskutočňovať telefóne hovory prostredníctvom internetu, ktoré sú lacnejšie ako tie uskutočňované priamo z mobilu.

Zariadenie Magic Jack nie je Američanom neznáme – v súčasnosti sa v USA masívne propaguje jeho verzia pre pevné linky. Verzia, ktorá sa objavila na CES, určená pre mobilné telefóny, by sa na trh mala dostať ešte v prvej polovici tohto roka a mala by stáť 40 amerických dolárov (vrátane ročného bezplatného telefonovania do USA a Kanady zadarmo). Výhody zariadenia sú nesporné – okrem cenovej úspory je to aj zlepšenie mobilného signálu vnútri budovy, navyše sľubuje aj prakticky nulové výpadky hovorov. Práve výpadky (takzvané drops) predstavujú oveľa častejší problém amerických mobilných sietí ako v Európe.

magicjack.jpg

magicJack pre mobilnú sieť vo veľkostnom porovnaní s jeho vynálezcom

Je takmer isté, že takéto zariadenie sa nebude páčiť prevádzkovateľom mobilných sietí, ktorých oberie o časť ziskov. Kameňom úrazu však pravdepodobne bude spor o licenčné pásmo, v ktorom Magic Jack funguje – za pásmo, v ktorom funguje GSM, zaplatili operátori miliardové sumy za práva na využívanie bezdrôtového pásma, ktoré využíva aj zariadenie Magic Jack. Naopak, výrobca zariadenia Dan Borislow sa bráni, že zariadenie je legálne, keďže licencie na frekvencie sa nevzťahujú na priestor domácností.

Nápad podobný Magic Jacku mali samotní americkí mobilní operátori, ktorí predávajú zariadenia zjednodušene nazvané „femtocells“. Ide o zariadenia fungujúce na podobnom princípe ako Magic Jack. Miniaturizované interiérové vysielače zlepšujú príjem vnútri budov a smerujú hovory po širokopásmovej internetovej linke, čím odľahčujú už i tak preťažené exteriérové vysielače.

Zdroj:
Digital Trends
magicJackOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

3G sieť slo­ven­ské­ho O2 vraj nie je šif­ro­va­ná
Komunikáciu cez GSM a UMTS možno odpočúvať. Svedčia o tom dve prezentácie z hackerskej konferencie 31. Chaos Communication Congress (31C3) v Hamburgu. čítať »
 
Via­noč­ná pre­vádz­ka v sie­ti Te­le­kom a O2
Zákazníci O2 poslali počas 24. 12. 2014 spolu 10 083 969 SMS správ a uskutočnili 4 257 535 hovorov. Zároveň odoslali 261 566 obrazových správ MMS. čítať »
 
Kon­so­li­dá­cia mo­bil­ných ope­rá­to­rov v ro­ku 2014 pod­ľa RÚ pok­ra­čo­va­la
Sektor elektronických komunikácií pokračoval podľa Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) v roku 2014 v konsolidácii. čítať »
 
Slo­vak Te­le­kom ukon­čil mig­rá­ciu hla­so­vých slu­žieb na IP plat­for­mu
Slovak Telekom v uplynulých dňoch ukončil migráciu pevných hlasových služieb na IP platformy, čím dovŕšil tzv. proces prechodu na ALL-IP operátora. čítať »
 
SWAN sa sťa­žu­je na mo­bil­ných ope­rá­to­rov, že ho nech­cú pus­tiť do ná­rod­né­ho roa­min­gu
Spoločnosť SWAN, a. s. v súčasnosti pokrýva svojou mobilnou sieťou viac ako 20 % populácie Slovenska a signál je dostupný vo viac ako štyridsiatich mestách. čítať »
 
Ope­rá­to­ri roz­ši­ru­jú pok­ry­tie 4G sie­ťou na Slo­ven­sku
Telekomunikační operátori rozširujú pokrytie 4G sieťou na Slovensku. Podľa dostupných informácií je v tejto oblasti lídrom spoločnosť Slovak Telekom, ktorá pokrýva 4G sieťou viac ako 47 % populácie. čítať »
 
O2 spus­ti­lo v Bra­tis­la­ve a Ko­ši­ciach ko­mer­čnú pre­vádz­ku 4G sie­te
Zákazníci O2 žijúci v Bratislave a Košiciach môžu odvčera vo svojich smartfónoch a tabletoch využívať superrýchly 4G internet. čítať »
 
RU va­ru­je pred via­noč­ný­mi ak­cia­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov
Predvianočné obdobie je charakteristické rôznymi akciami telekomunikačných operátorov. Užívateľom služieb v tomto čase obvykle končí zmluvná viazanosť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter