PC REVUE 3/2013Edi­to­riál
DVD RE­VUE 03/2013
Viac ja­dier, viac vý­ko­nu? / MYT­HBUS­TERS
Re­por­táž z MWC 2013
Sam­sung uka­zu­je trom­fy
Ko­neč­ne no­vý poh­ľad na fo­toa­pa­rát v mo­bi­le
Te­le­ví­zor ako cen­trum mo­der­nej obý­vač­ky
Tech­no­ló­gia OLED pod drob­noh­ľa­dom
Ako sa ži­je a pra­cu­je v Goog­li
S tech­no­ló­giou Blue­tooth sko­ro 20 ro­kov
Hap­py vám dá bo­nus až 150 eur!
Ban­ka v mo­bi­le
Mys­lí­te si, že má­te sil­né hes­lo?
Pe­ňa­žen­ka NFC v praxi
TV mô­že­te sle­do­vať, kde­koľ­vek chce­te – aj na mo­bi­le
Me­ga (up­load)
Inter­ne­to­vý­mi služ­ba­mi za lac­ným ces­to­va­ním
Mo­der­né tech­no­ló­gie v do­me
Tab­le­to­vé no­vin­ky
Fo­toa­pa­rá­ty od 100 do 1000 eur
Har­dvé­ro­vé klá­ves­ni­ce pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Chla­di­če s uzav­re­tým vod­ným ok­ru­hom
Rých­ly dvoj­pás­mo­vý rou­ter za ro­zum­nú ce­nu
Lac­né smar­tfó­ny, ale aj no­vý kráľ smar­tfó­nov
Sam­sung UE46F6500
Gi­ga­set SL910
Naj­rý­chlej­šia sieť Wi-Fi
Rep­ro­duk­to­ry pre mo­bil­né za­ria­de­nia
Sof­tvé­ro­vý vý­ber PC RE­VUE
Sú pla­tob­né kar­ty ne­bez­peč­né?
Mic­ro­soft Of­fi­ce
Ako na do­má­ci vi­deoar­chív
Pre­meň­te ob­ráz­ky na edi­to­va­teľ­ný text
Apo­ka­lyp­sa
Smar­tfón ako fo­toa­pa­rát
Webo­vé služ­by pre va­še pod­ni­ka­nie
Uži­toč­né prog­ra­my pre za­ria­de­nia s iOS
Ado­be Pho­tos­hop CS6
Pou­ží­vaj­te sof­tvér za vý­hod­nú ce­nu
Zo­ner Pho­to Stu­dio 15
Vy­be­rá­me pre hrá­čov / ga­me­boxNa po­tul­kách sve­tom WWW
Práv­nik ra­dí
Vi­rus Lab
Preh­ľad poš­to­vých server­ov
Jed­no­du­ché za­bez­pe­če­nie webo­vých strá­nok
Sle­du­je­me te­le­ví­ziu na te­le­fó­ne a tab­le­te
Vy­tvá­ra­me webo­vé strán­ky
        
 


 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PC RE­VUE 3/2015
PC vs. konzoly; UMELÁ INTELIGENCIA: Máme sa začať báť?; Kvantové počítače. Ako sú ďaleko?; Prežije tablet v tej podobe, ako ho poznáme?; Dnes in, zajtra out. Krivka záujmu o technológie; HoloLens – rozšírená realita od Microsoftu; Život vášho digitálneho JA sa nezačína narodením a nekončí smrťou; Robotický vysávač Neato Botvac; Tabletové novinky; Test notebookov; Používame Office na iPade; Prvé skúsenosti s Office for Windows 10; Mobilné operačné systémy: Porovnanie aplikácií... čítať »
 
PC RE­VUE 2/2015
Vo februárovom čísle PCR nájdete: CES 2015: IT, elektronika a veľa zábavy; Microsoft Windows 10; Uber bude fakt v Bratislave?; Umelá inteligencia za volantom; Cloud a mobilita z pohľadu hráča; Naučte sa fotiť a upravovať fotky online; Inteligentné hodinky na vzostupe; Unikátne notebooky v znamení výkonu; Tabletové novinky; Test herných myší; Slúchadlá s dôrazom na kvalitu hudby; Satelitný prijímač LinkBox 7; Sú feature phones naozaj „hlúpe“ telefóny?; Monitory pre hráčov a náročných používateľov... čítať »
 
PC RE­VUE 1/2015
V januárovom čísle PCR nájdete: AeroMobil: Ako Slováci dobývajú svet; Porovnanie mobilných operačných systémov v praxi; Dovnútra moderných tabletov; Windows 10 pre internet vecí; Fujitsu Forum 2014; Poznáte kód EAN?; Notebook alebo tablet?; Test zariadení 2 v 1; Tabletové novinky; Zvuková výbava na rôzne využitie; Dizajn Pininfarina v prémiových slúchadlách; Notebooky na cesty; Disky v domácej sieti; Hardvér pre hráčov; Zrkadlovky pre profesionálov... čítať »
 
PC RE­VUE 12/2014
V decembrovom čísle PCR nájdete: Praktické darčeky pre celú vašu rodinu; Sprievodca nákupom vianočných darčekov; Canon EOS 7D Mark II; iPad Air 2 – dochádza Applu dych?; Bezdrôtové full HD vysielanie na doma; Sieťové komponenty v znamení „high speed“; Android 5.0 Lollipop v praxi; Tabletové novink;  Huawei Ascend Mate 7; Sony Xperia Transfer; 27" monitory pre profesionálov aj na doma; Slúchadlá rôznych kategórií... čítať »
 
PC RE­VUE 11/2014
V novembrovom čísle PCR nájdete: Auto, ktoré nabíjate ako mobilný telefón; e-ŠPORT; Vyskúšajte si Microsoft Windows 10; Xiaomi: Príbeh najrýchlejšie rastúcej značky; iPhone 6 Plus; Televízor so zakriveným displejom; Veľké monitory s vysokým rozlíšením; Nové reproduktory na doma aj na cesty; Notebooky s dlhou výdržou; Sieťové komponenty: Rozširujeme domácu sieť; Zaujímavé telefóny a návrat legiend... čítať »
 
FLASH ver­zia PC RE­VUE 11/2014
Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
PC RE­VUE 10/2014
V októbrovom čísle PCR nájdete: IFA 2014 – zakrivené televízory a smartfóny; Budúcnosťou ovládania IT zariadení je hlas; Premiéra displejov Philips na IFA 2014; Notebooky na pracovné cesty; Osemjadrový Intel Core i7-5960X; Garmin Dash Cam 20 – spoločník, ktorý nikdy nespí; GeForce GTX 980; Najlepšie slúchadlá pre náročných; Tablet ako náhrada za notebook?; Factory Reset spoľahlivo vymaže dáta z Androidu / MYTHBUSTERS... čítať »
 
FLASH ver­zia PC RE­VUE 10/2014
Online podoba printovej verzie magazínu je pre predplatiteľov dostupná vo formáte FLASH. Flash verzia umožňuje priblížiť grafickú podobu aktuálneho vydania a súčasne interaktívne sprístupniť doplnkový obsah, ktorý printová verzia nedokáže poskytnúť. ... čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter