PREDPLATNÉ

  


  PRINT WEB Tab­let PDF Roč­né pred­plat­né  
PC RE­VUE kom­plet
29,90 € Ob­jed­nať
PC RE­VUE di­gi­tal

24,99 € Ob­jed­nať
PC RE­VUE PDF


PDF 3 me­sia­ce sta­ré­ho vy­da­nia 12 € Ob­jed­nať
IN­FOWARE

12 € Ob­jed­nať
IN­FOWARE PDF


PDF ak­tuál­ne­ho vy­da­nia 5 € Ob­jed­nať
WINK


18 € Ob­jed­nať
WINK PDF


PDF ak­tuál­ne­ho vy­da­nia 6 € Ob­jed­nať
QUARK


19,92 € Ob­jed­nať


Všeo­bec­né ob­chod­né pod­mien­ky.

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter