Článok nieje k dispozícii

Tento článok je zrušený alebo ešte nieje publikovaný.


 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

No­vé na­ria­de­nie EÚ v ob­las­ti do­má­cich vy­sá­va­čov s up­ra­ve­ným vý­ko­nom na 1600 W
Robotické vysávače netreba meniť, aby zodpovedali normám EÚ, keďže ich už teraz spĺňajú! čítať »
 
ČR: VMware pri­ná­ša ino­vá­cie pre ot­vo­re­né, pruž­né a bez­peč­né sof­tvé­ro­vo de­fi­no­va­né dá­to­vé cen­trum
Společnost VMware, Inc., na konferenci VMworld 2014 představila nová řešení pro virtualizaci, správu cloudu a integraci OpenStack, která výrazně vylepší nejkompletnější portfolio produktů pro implementaci softwarově definovaného datového centra a podporu dynamických požadavků firem. čítať »
 
Free­com pred­sta­vu­je no­vý, ultra ľah­ký, kom­pakt­ný, štý­lo­vý a su­perrých­ly SSD disk mSSD
Freecom predstavuje nový SSD disk vhodný pre tých, ktorí ocenia odolnosť týchto diskov voči nárazom a zároveň stoja o úložné zariadenie s vysokým výkonom a elegantným dizajnom. čítať »
 
Sam­sung vy­hlá­sil fi­na­lis­tov pr­vé­ho ko­la sú­ťa­že pre vý­vo­já­rov ap­li­ká­cií „Sam­sung Gear App Challen­ge“
Spoločnosť Samsung zverejnila 200 úspešných aplikácií, ktoré postúpili z 1. kola súťaže pre vývojárov mobilných aplikácií Samsung Gear App Challenge 2014. čítať »
 
O2 pri­ná­ša inter­ne­to­vý XXL ba­lí­ček a zvy­šu­je rých­losť dát po pre­čer­pa­ní li­mi­tu
O2 prináša zákazníkom nový balíček O2 Internet XXL, s ktorým majú zákazníci k dispozícii až 5 GB dát. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter