Článok nieje k dispozícii

Tento článok je zrušený alebo ešte nieje publikovaný.


 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Gi­ga­by­te po­nú­ka Ge­For­ce 980­ti s vod­ným chla­de­ním
Gigabyte predstavili grafickú kartu GeForce 980ti Waterforce s vodným chladením. Nestojí však štandardných 620 dolárov, ale 720 dolárov, na druhej strane je náležite rýchlejšia. čítať »
 
Ino­va­tív­ne uk­la­da­nie ener­gie. Ka­nad­ský star­tup ju us­klad­ňu­je v ob­rích ba­ló­noch pod vo­dou
Začínajúca kanadská spoločnosť Hydrostor vyvinula kreatívne riešenie na uskladnenie energie, ktoré si vyžaduje v porovnaní s najlepšími súčasnými technológiami batérií len polovičné náklady. čítať »
 
F.LUX: Ap­li­ká­cia, kto­rá vám šet­rí zrak po­čas dl­hých ho­dín prá­ce na po­čí­ta­či
Pri práci s počítačom je najviac namáhaný zrak. Po hodinách pozerania do zapnutého monitora ostanú oči unavené a podráždené. čítať »
 
No­vý mi­ni­po­čí­tač Ras­pberry Pi Ze­ro sto­jí len 5 do­lá­rov. Je eš­te men­ší a vý­kon­nej­ší
Britská spoločnosť Rasberry v týchto dňoch uviedla nový model svojho minipočítača, ktorý sa bude predávať iba za 5 dolárov. Je podstatne menší ako Raspberry Pi Model B. čítať »
 
Naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce spo­loč­nos­ti na Slo­ven­sku
Diamanty slovenského biznisu, ktorých vyhlasovateľom je Enterprise Investors, rozdali už po siedmykrát ocenenie za najdynamickejšie rastúce malé a stredne veľké spoločnosti na Slovensku. čítať »
 
Bitwal­king dollars: No­vá di­gi­tál­na me­na pre tých, kto­rí chodia pe­šo
Peniaze sa dnes dajú zarobiť najrôznejšími spôsobmi. No možno vás prekvapí, že vám niekto zaplatí za každý prejdený krok. Práve to sľubuje nová aplikácia Bitwalking. čítať »
 
DAR­PA chce ochrá­niť kri­tic­ké infra­štruk­tú­ry pred ky­ber­ne­tic­kým úto­kom
Hackeri v posledných rokoch niekoľkokrát prelomili ochranu vládnych agentúr v USA, preto sa DARPA rozhodla, že je najvyšší čas niečo s tým urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter