Článok nieje k dispozícii

Tento článok je zrušený alebo ešte nieje publikovaný.


 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ČR: Spo­je­nie sve­tov ži­vých a mŕtvych - 7 naj­kla­sic­kej­ších ja­pon­ských ho­ro­rov s Tos­hi­bou
Svátek mrtvých, v Čechách známý jako Dušičky. Starý keltský a později slovanský svátek, který se odehrává v čase, kdy se podle prastaré tradice stírají hranice mezi světem živých a mrtvých. čítať »
 
No­vin­ky Huawei v por­tfó­liu slo­ven­ských ope­rá­to­rov
S blížiacim sa vianočným obdobím prináša spoločnosť Huawei, popredný svetový dodávateľ riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií a koncových zariadení (ICT), na trh nové zariadenia s podporou technológie LTE. čítať »
 
No­vá ver­zia ERP sys­té­mu PRE­MIER: mo­der­ný di­zajn, mo­bil­né mi­nia­pli­ká­cie pre sle­do­va­nie vý­kon­nos­ti fir­my aj pod­po­ra 4k dis­ple­jov
Vývojoví pracovníci podnikového a ekonomického informačného systému PREMIER dnes predstavili novú verziu programu pre nadchádzajúci rok. čítať »
 
Le­no­vo uzat­vá­ra ak­vi­zí­ciu Mo­to­ro­la Mo­bi­li­ty od Goog­le
Spoločnosti Lenovo a Google dnes oznámili, že akvizícia Motorola Mobility spoločnosťou Lenovo od Google je ukončená. čítať »
 
Eric­sson pre­vez­me väč­ši­no­vý po­diel v IT fir­me Ap­ce­ra, za­me­ra­nej na cloud tech­no­ló­gie
Ericsson (NASDAQ:ERIC) oznámil prevzatie väčšinového podielu v americkej spoločnosti Apcera, ktorá vyvíja a predáva PaaS (Platform as a Service) platformy pre firemný sektor. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter