Článok nieje k dispozícii

Tento článok je zrušený alebo ešte nieje publikovaný.


 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sku­pi­na Slo­vak Te­le­kom vla­ni s vý­nos­mi 768 mil. eur
Skupina Slovak Telekom dosiahla za rok 2014 výnosy vo výške 767,6 milióna eur. Pri medziročnom porovnaní ide o 5-percentný pokles. čítať »
 
Ap­li­ká­cia Gin­ger Key­board zjed­no­du­ší mul­ti­tas­king na smar­tfó­noch
Softvérová klávesnica Ginger Keyboard prináša v novej verzii aplikácie pre Android zaujímavú a užitočnú funkciu. čítať »
 
An­droid for Work: Goog­le chce pre­sa­diť an­droi­do­vé smar­tfó­ny a tab­le­ty vo fir­mách
Andoid bol často kritizovaný ako nedostatočne zabezpečený systém. To je aj dôvod, prečo sa mu na rozdiel od iOS či BlackBerry nedarilo presadiť v podnikovej sfére. čítať »
 
WordPress ob­sa­hu­je kri­tic­kú chy­bu, oh­ro­ze­né sú mi­lió­ny webov
Viac než milión webových stránok, ktoré bežia na platforme WordPress, je vystavených potenciálnym útokom hackerov, ktorí zneužívajú zraniteľnosť v doplnku nazvanom WP-Slimstat. čítať »
 
Prek­va­pe­nie? Naj­zra­ni­teľ­nej­ším ope­rač­ným sys­té­mom v ro­ku 2014 bol OS X od App­lu
V poslednom čase v médiách venujúcich sa technológiám rezonuje štúdia vydaná spoločnosťou GFI, hodnotiaca úroveň zabezpečenia jednotlivých operačných systémov v roku 2014. čítať »
 
ESET vy­dá­va no­vú ge­ne­rá­ciu bez­peč­nos­tných rie­še­ní pre fir­my
ESET vydal kompletne prepracovaný a redizajnovaný rad bezpečnostných produktov pre firmy. čítať »
 
Na slo­ven­ské ško­ly priš­lo 20 000 tab­le­tov. Ze­fek­tív­nia uče­nie?
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dodalo na školy 20 000 tabletov a zriadilo 1 209 tabletových učební. čítať »
 
Hac­ke­ri za­ča­li pre­dá­vať nás­troj na úto­ky DDoS. Ce­ny sa po­hy­bu­jú už od 6 do­lá­rov
Hackerská skupina Lizard Squad, ktorá sa nedávno pochválila útokmi DDoS (Distributed Denial of Service) na herné systémy PlayStation a Xbox Live. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter